Search This Blog

Saturday

Imma Ishtar Alabina אשתר מילים לשיר - אמאאמא, מילה אחת קטנה ובה עולם ומלואו
אמא, עד סוף ימיו ישא אותה אדם בלבבו
והיא עולם ילדות רחוק
והיא מבט של רוך וצחוק
והיא שיר ערש מלטף
והיא יצור שרק אוהב
מילה קטנה אשר חודרת פנימה, אמא...

בשעת עמל או הרהורים
בשעת דממה ובשירים
בשעת חריש האדמה
בשעת שלום ומלחמה
אתה לוחש מבלי משים
מילה שהיא הרבה מילים

אמא, מילה אחת וסיפורים יש בה אין סוף
אמא, אשר נטעה בי אהבה, והיא לא בת חלוף
והיא החדר החמים והיא שעות מאושרות
מילה קטנה אשר חודרת פנימה, אמא...

בשעת עמל או הרהורים...

אמא, אישה אחת ומה רבות בה הדמויות
אמא, היא כל אותם הרגשות בין אושר לדמעות
והיא האופק הרחב אשר הזמן בו לא חלף
והיא הווה והיא עבר והיא המאושרת במחר
מילה קטנה אשר חודרת פנימה, אמא...

 
Add to Technorati Favorites Add to Technorati Favorites Directory of General Blogs Blog Directory